โลโก้ ธนาคารธนชาต ไทย | Eng

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

โลโก้ ธนาคารธนชาตบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งการซื้อหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับลูกค้า โดยลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของธนชาตประกันชีวิตฯ จะยังคงได้รับการดูแลและบริการจากธนชาตประกันชีวิตเช่นเดิม โดยสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่ 0 2308 9400 กด 1 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

โลโก้ ธนาคารธนชาตสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งรับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โลโก้ ธนาคารธนชาตทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จะแจ้งความคืบหน้าและรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านทราบในครั้งต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอื่นๆ